Skip to main content
november 10, 2017

Vinterservice – dikt eller verklighet?

Att förbereda bilen inför vintermånaderna genom att använda motorolja med lägre viskositet, samt att byta till kylarvätska speciellt avsedd för sommar respektive vinter, tycks ha blivit omodernt på senare år.

Dagens förbättrade motorkomponenter, smörjmedel och kylarvätskor medför effektivare motordrift över ett större temperaturområde. Syntetiska oljor med lägre viskositet har utvecklats för att vara pumpbara även i låga temperaturer, en egenskap som är direkt kopplad till minskat motorslitage, förbättrad bränsleekonomi och förlängd livslängd för motorn.

Moderna kylvätskor räcker längre än någonsin, med en möjlig livslängd på 24 000 mil eller 10 år. Fordonstillverkare har även ökat den rekommenderade tiden mellan servicetillfällen för att minska kostnaderna för bilkörning – men längre intervaller medför även att viktiga vinterkontroller förbises. Teoretiskt sett behöver en väl underhållen bil ingen extra service för att klara vintern. Men vi vet alla hur problem kan utvecklas över tid. Om regelbundna kontroller inte genomförs, kan oupptäckta problem leda till komponentfel eller motorhaveri.

Statistiken visar att motorhaveri är vanligast under vinterhalvåret. Regelbundna fordonskontroller året om är ett sätt att förebygga detta. Enligt bärgningsföretag oroar sig över 10 % av förare för att deras fordon ska klara sig igenom vintern utan att drabbas av motorhaveri eller andra fel. Ytterligare en förebyggande åtgärd är att gå igenom ”vinterchecklistor” innan kylan slår till, så att bilverkstäder kan informera sina kunder om eventuella problem som kan leda till fel på bilen.

Vinterchecklistan

Även om de flesta punkter på listan kan tyckas självklara är deras betydelse inte alltid lika uppenbar för förare.

Exempelvis:

Kylarvätskor – Kylarvätskor med lång livslängd måste kontrolleras regelbundet för att se till att bilen är ordentligt skyddad mot korrosion och kyla. En refraktometer låter dig testa styrkan hos kylarvätskor med lång livslängd på ett både enkelt och tillförlitligt sätt.

Batterier – Under senare år har bilbatteriernas kapacitet ökats enormt för att kunna klara av den ständigt ökande mängden livsstilselektronik i moderna fordon. Korta resor med mindre laddningstid och ökad elektrisk belastning under vintern minskar ändå batteriets prestanda och kan resultera i batterifel – nära 20 % av alla motorhaverier under vintern beror på batterifel.

Filter – Byte av kupéfilter brukar inte stå högst upp på bilägarens lista över allmänt underhåll, men filtret är ändå viktigt att inspektera.  När filtret fylls av damm, pollen och andra partiklar minskas intaget av frisk luft i bilen kraftigt och eventuell kondens sitter i längre.

Luftkonditionering – Under vintern används luftkonditioneringen ofta som en effektiv metod för att ta bort imma från rutorna, eftersom den suger ut fukten ur bilen.  Att kontrollera att den fungerar ordentligt är således en utmärkt förberedelse, inte bara inför sommaren utan även vintern.

Spolarvätska – Rätt koncentration på spolarvätskan är något som ofta förbises. Rätt koncentration hindrar spolarvätskan från att frysa i munstyckena, slangarna eller till och med i behållaren vid mycket låga temperaturer.

En vinterchecklista kan även innehålla andra säkerhetsrelaterade punkter, som bromsar, smörjmedel, strålkastare, däck, torkarblad m.m. Vinterservice av bilen må tillhöra det förflutna, men vinterkontroller är fortfarande aktuella för de kunder som inte har möjlighet att genomföra de regelbundna kontroller som behövs för att hålla bilen säker och i gott skick.

Autodatas fordonstekniska information för yrkesmekaniker har verifierats av originaltillverkarna och tillhandahåller de tekniska data verkstäder behöver för att utföra vinterservice på över 99 % av de populäraste bilmodellerna ute på vägarna. Besök staging.mw.autodata-group.com för mer information.

Share this article: