Skip to main content
mars 13, 2018

Lägg in vårväxeln

Enligt rapporten Mest underhållna fordon 2017 (Autodata, 2017) är mars den populäraste månaden för fordonsunderhåll och -reparationer. Förra året ökade användningen av Autodatas alla tekniska informationsmoduler – inklusive tekniska specifikationer, kamaxeldrivning, reparationstider, motorolja, servicescheman och däcktryck – med 20 %.

Våren är en viktig säsong för bilverkstäder. Ny registreringar, vintrig väderlek och dåliga vägbanor (potthål) bidrar till att bilmekaniker kan vänta sig en kraftig ökning av antalet bilar som behöver tillsyn.

Flera månaders kyla och dåliga vägförhållanden kan göra att många fordon visar tydliga tecken på slitage. Vintern är trots allt den mest brutala årstiden för många fordonssystem, från batterier och luftfilter till smörjmedel.

Vintern lämnar omfattande vägskador i sina spår: tjälskott är gropar eller insjunkna partier på vägarna som uppkommer på våren när den frusna marken tinar upp. När sprickorna blir större och nöts av fordon blir de djupare och börjar orsaka problem. Tjälskott kan ge upphov till skador på däck, göra att fälgar spricker, fjädrar brister, upphängningskomponenter böjs och hjulinställningen rubbas. Dessa är de viktigaste områdena som bör kontrolleras, då ett fordon lämnats in till verkstaden för vårunderhåll.

Dessutom registreras även flest nya fordon i mars månad (ACEA, ”New passenger car registrations”, 2016, 2017, 2018). Ett nytt fordons första besiktning, och efterföljande besiktningar, sker därefter vanligtvis under våren, i de fall besiktning utförs en gång om året. Verkstäder kan utnyttja den här inkomstmöjligheten genom att kontakta tidigare kunder med prisuppgifter och tidpunkt för den service de behöver, och därmed göra deras liv enklare.

Viktifa underhållsområden under våren

Luftkonditionering

Trots att luftkonditioneringssystem är användbara i alla väder, har bilister en tendens att associera luftkonditionering med varm väderlek. Därför kontrollerar de inte bilens luftkonditionering förrän den behövs, och upptäcker då ofta att den inte fungerar ordentligt p.g.a. bristande underhåll. Våren är den perfekta tiden att förbereda dina kunders fordon inför varmare väder genom att erbjuda underhåll av luftkonditioneringen och byte av köldmedia, för att undvika att problem uppstår senare då luftkonditioneringen behövs som mest.

Vindrutetorkare

Hård vinteranvändning på fruset glas samt naturligt slitage kan göra att vindrutetorkarna slits eller försämras. För att se till att föraren alltid har god sikt bör vindrutetorkarbladen bytas ut åtminstone en gång om året, eller då torkarbladen inte längre ligger an mot rutan.

Hjul och däck

Tjälskott kan orsaka skador på däck och göra att hjulupphängningen rubbas. Kontrollera att däcken på kundens bil är säkra och att hjulupphängningens geometri är korrekt.

Fjädringssystem – spruckna fälgar, stötdämpare och fjädrar

Tjälskott kan påverka ett fordons fjädringssystem, och göra fordonet mindre stabilt och svårt att kontrollera. Kom ihåg att hålla ögonen öppna för spruckna fälgar, slitna stötdämpare och trasiga fjädrar nu i vår.

Autodatas tekniska lösning för yrkesmekaniker, med fordonsinformation som verifierats av originaltillverkare, förser bilverkstäder med de tekniska data som behövs för service, underhåll och reparation av 99 % av alla fordon ute på vägarna. Besök staging.mw.autodata-group.com för mer information.

Abonnera på Autodata

Share this article: