Skip to main content
december 6, 2017

Ett år av innovation – en återblick på 2017

I början av året lanserade Autodata Serviceöversikt, en splitterny modul som gör det ännu lättare att snabbt fastställa när det är dags att utföra viktiga serviceåtgärder, såsom rekommenderade intervaller för byte av kamrem, tändstift, vätskor och filter.

I Februari introducerade Autodata modulen Service av växellåda. Modulen stödjer underhåll av manuella och automatiska växellådor, samt manuella växellådor med automatisk växling (ASM), i enlighet med respektive fordonstillverkares rekommendationer.

Under Mars månad genomfördes förbättringar av Autodatas populära modul Kopplingsscheman. Autodatas modul Kopplingsscheman är nu ännu mer interaktiv, och ger fordonsmekaniker möjlighet att söka efter specifika komponenter i schemat.

In April fick Autodatas modul Felkoder en helt ny utformning. Syftet var att spara ännu mer tid åt mekaniker genom att optimera modulens navigeringsfunktioner.

Maj integrerades Autodatas populära tekniska lösningar för vanliga fel i felkodsmodulen. Utöver att lyfta fram troliga orsaker, söker applikationen nu även efter redan existerande lösningar för det fel som ligger bakom en angiven felkod.

Juni lanserade Autodata Hjälp mig, en stegvis diagnostisk guide för yrkesmekaniker, som ger användaren både frihet och flexibilitet att styra felsökningsprocessen.

Juli gav Autodata sina abonnenter tre nya metoder att söka efter fordon. Förutom möjligheten att rulla genom en lista med tillverkare och modeller kan mekaniker nu även fylla i tillverkare och modell eller motorkod i sökfälten för att snabbt hitta det fordon de arbetar med.

Augusti lanserades en splitterny Däck-modul. Däck-modulen ger yrkesmekaniker snabb och behändig tillgång till viktig teknisk information, inklusive däcktryck, åtdragningsmoment, information om däcktrycksövervakningssystem, lyftpunkter och rutiner; allt i en enda lättillgänglig teknisk informationsmodul.

September genomfördes förbättringar av Autodatas modul Elkomponentplacering. Nu kan användare utan fördröjning se alla de elektroniska komponentscheman som finns tillgängliga för det valda fordonet, och därefter filtrera dem med hjälp av sidans sökfunktion för att hitta de relevanta komponenterna.

Under Oktober månad lanserades Autodatas modul Säkringar och reläer. Modulen visar fordonets alla säkringsdosor/reläpaneler, och har dessutom ett sökfält som gör det möjligt för användaren att hitta de säkringsdosor/reläpaneler de behöver på bara några sekunder.

November förbättrades verkstadsapplikationens hemsida så att användare lätt kan se Autodatas allra senaste nyheter och uppdateringar, samt några av de senaste modellerna, som lagts till i vår onlineapplikation.

Autodatas slutliga förbättringar under 2017 gjordes i Kamaxeldrivning-modulen. I linje med Autodatas samtliga nya funktioner och förbättringar är nu även Kamaxeldrivning-modulen optimerad för användning via alla typer av smarta enheter. Navigeringsfunktioner, som den fullständigt komprimerbara informationspanelen, rullnings- och inzoomningsfunktioner, samt helskärmsvisning av illustrationer över kamremmar, kamkedjor och växlar har även lagts till för att göra modulen ännu mer användarvänlig.   

Sammantaget under året har Autodata genomfört över 41 641 uppdateringar av vår fordonstekniska information och 365 förbättringar av funktioner i vår verkstadsapplikation, inklusive de 12 centrala funktionerna ovan.

I början av 2017 blev Autodata medlem i Solera-gruppen, en global ledare inom data och programvaror. Soleras fordonslösningar täcker hela fordonets livscykel, från inköp till skrotning och allt däremellan. Under 2018 väntar nya partnerskap och samarbeten för Autodata, samt med all sannolikhet ytterligare stora innovationer avsedda att förbättra den service, underhåll, reparation och diagnostik som utförs av verksamheter inom hela fordonseftermarknaden.

Abonnera på Autodata

Share this article: