Skip to main content
juni 27, 2017

Autodata lanserar nya funktioner för snabbare och enklare diagnostisering

Diagnostisering är essentiell i varje verkstad, så det är ingen överraskning att över 5 000 unika felkoder (DTC:er) undersöks av tekniker varje dag.  

Autodata har lanserat en helt ny DTC-modul, utformad för att förbättra användarupplevelsen genom att spara värdefull tid för tekniker, samt göra diagnostiseringen mycket snabbare och enklare.

DTC:er är väldigt användbara, men de kan vara ganska svåra att förstå. Många tekniker har gjort det tidskrävande och dyra misstaget att byta ut komponenter på grund av en DTC-felkod, för att sedan upptäcka att felet kvarstår och felkodsläsaren visar samma felkod. Tekniker måste förstå att felkoder inte alltid diagnostiserar det faktiska felet. De ger istället ofta systematiska ledtrådar, som kräver en kombination av tekniskt kunnande och undersökningsarbete.

En av de nya funktionerna med den utökade DTC-modulen (fel & åtgärder) tillhandahåller över 2 400, av tillverkare rekommenderade, tekniska åtgärder för vanliga fel. Den nya fel & åtgärder-funktionen snabbar upp verkstadsreparationer genom att direkt tala om för teknikern om DTC-felkoden i fråga kan relateras till ett vanligt problem, och ge beprövade lösningar.

Vid sidan om vanliga fel och åtgärder har Autodatas nya DTC-modul också en ny diagnostiseringsassistent. Autodatas nya ” Hjälp mig”-funktion är en diagnostisk steg-för-steg-guide för tekniker. Beroende på vald bil och identifierad felkod genererar Assist Me en diagnostikbana som teknikern kan följa. Denna mycket interaktiva funktion använder verkliga scenarier för att guida tekniker, samtidigt som dessa fritt och flexibelt kan styra diagnostiken. 

Det finns över 79 000 felkoder i Autodatas dedikerade DTC-modul, vilka uppsöks över 10 000 gånger om dagen. Modulen ger tekniker allt från grundläggande diagnostikinformation, såsom åtkomst till och radering av felkoder, till mycket komplex vägledning, såsom identifiering av det/de system som hör till den aktuella diagnostikfelkoden och information om vilka fel som troligen har orsakat varje felkod, och hur dessa fel åtgärdas.

För mer information om diagnostisering med Autodata, eller för att testa Autodata idag, gå in på staging.mw.autodata-group.com.

”Med rätt diagnostikverktyg, samt exakt och pålitliga tekniska data, sparar verkstäder viktig tid och kostnader. Våra nya DTC-funktioner ger verkstäder möjligheten att effektivisera ytterligare”, säger Max Lienard, chefsstrateg och innovationsansvarig på Autodata. Genom att lägga mer tid på att utföra diagnostik kan teknikerna lägga mindre tid på varje fordon, vilket ökar fordonsomsättningen i verkstaden, vilket i sin tur kan öka företagets lönsamhet.” Max Lienard, chefsstrateg och innovationsansvarig på Autodata

Share this article: